Cyberbezpieczeństwo IoT

ELIoTPro to najbardziej kompleksowy system ceyberbezpieczeństwa dla systemów IOT zapewiający bezhasłowe uwierzytelnienie w komunikacji Człowiek-Maszyna, oraz Maszyna-Maszyna wsparty przez unikalny algorytm szyfrowania zaprojektowany specjalnie dla urządzeń IoT o ograniczonej mocy obliczeniowej, pamięci oraz dostępie do zasilania.

ELIoTPro zapewnia też monitoring sieci IoT zabezpieczenie przed cyberatakami oraz system Predictive Maintenance oparty o rozwiązania Machine Learning oraz Sztucznej Inteligencji.