Inteligentne gazomierze

Istotą tworzenia ekosystemów IoT jest inteligentna analiza danych, której efektem staje się konkretne rozwiązanie biznesowe: jak kompleksowa metoda oceny i zarządzania łańcuchem dostaw paliwa (rynek LPG) lub wody (branża wodociągowa) czy lokalizacja zasobów (w tym pracowników) przedsiębiorstwa. To nowa jakość na rynku usług Przemysłowego Internetu Rzeczy, którą oferujemy naszym partnerom biznesowym. 

IMR to zintegrowana, inteligentna platforma monitoringu i zarządzania siecią w oparciu o dedykowane systemy AIUT dla zdalnego odczytu danych z liczników gazu, wody, ciepła, energii oraz zbiorników paliw i LPG.

W skład rozwiązania IMR wchodzą urządzenia i technologie pozwalające na dynamiczne zarządzanie sieciami przemysłowymi i dystrybucyjnymi. Systemy AIUT umożliwiają pełną automatyzację procesów kolekcji i przesyłu danych oraz inteligentną analizę w czasie rzeczywistym. Pozwala to na podejmowanie działań prewencyjnych i predykcję zdarzeń dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i obniżenia awaryjności sieci.