Showroom Innowacji IoT

To unikalne na skalę Polski przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC i jest pierwszą cyber-fizyczną przestrzenią, w której prezentowane będą polskie rozwiązania w obszarze IoT, że szczególnym uwzględnieniem technologii dla Smart City. Showroom powstaje przy wsparciu Miasta Katowice, które doceniają znaczenie współpracy pomiędzy  samorządem i liderami technologii jutra, stąd zacieśnienie relacji z Klastrem w ramach nowego projektu

W realizację przedsięwzięcia zaangażowani są członkowie Klastra oraz partnerzy z całej Polski. Warto podkreślić, że klaster zdobył polską nominację na Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) jako krajowy hub specjalizacyjny w zakresie IoT/ Smart City.

Konsorcjum i jego partnerzy tworzą pierwszy cyber-fizyczny showroom technologii z zakresu IoT/Smart City. To doskonała okazja, nie tylko dla sektora IoT w Polsce, by pokazać swoje dokonania, ale także dla samorządów i sektora MŚP, by zapoznać się z nowościami technologicznymi i oferowanymi rozwiązaniami, z których mogą korzystać już teraz. Celem Krajowego Showroomu Innowacji IoT jest również integracja firm technologicznych i umożliwienie testowania proponowanych rozwiązań oraz szkolenia.